Mimo apeli żaden podmiot nie zgłosił się do konkursu Narodowego Funduszu Zdrowia na prowadzenie działalności leczniczej w zakresie świadczenia usług ortodoncji dla dzieci i młodzieży na terenie Suwałk. Tym samym miasto nie ma zabezpieczonych refundowanych świadczeń w tym zakresie.

Przypomnijmy, że w maju Czesław Renkiewicz apelował do jednostek świadczących usługi ortodoncji o rozważenie możliwości zawarcia umowy o udzielanie świadczeń dla dzieci i młodzieży z Narodowym Funduszem Zdrowia. Z pisemnej informacji przesłanej wtedy przez Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wynikało, iż w województwie podlaskim zakontraktowano świadczenia w zakresie ortodoncji dla dzieci i młodzieży w 21 miejscach, jednak żadne z nich nie było zlokalizowane w północnej części województwa.

- Kilkukrotnie ogłaszane postępowania w trybie konkursu ofert były unieważniane, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Tak stało się i tym razem - poinformował Kamil Sznel, kierownik biura prezydenta Suwałk.