Park Konstytucji 3 Maja czeka kolejna wycinka drzew. Zarząd Dróg i Zieleni złożył w tej sprawie wniosek do konserwatora zabytków.

W sumie wyciętych ma być 16 drzew, natomiast 2 zostaną przesadzone.

- Mamy przygotowaną przez znawcę zieleni profesora Marka Siewniaka koncepcję przebudowy parku. Niektóre drzewa, które tam rosną, z uwagi na kondycję zdrowotną muszą być usunięte - poinformował Tomasz Drejer, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

- Ta koncepcja, decyzją prezydenta Suwałk, rozłożona jest na 15 lat. Sukcesywnie, rok po roku, pewne drzewa są wycinane, a w ich miejsca sadzone są kolejne - dodał Tomasz Drejer.

ZDiZ złożył wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew do konserwatora zabytków. Jeśli decyzja będzie pozytywna, drzewa w drugiej połowie października zostaną usunięte. W ich miejsce posadzonych zostanie 8 drzew - 3 brzozy brodawkowate, 3 jarzębie szwedzkie i 2 kasztanowce pospolite. Dodatkowo ZDiZ planuje zasadzenie 1370 krzewów.

drzewa park suwalki 1

drzewa park suwalki 1

drzewa park suwalki 1

drzewa park suwalki 1

drzewa park suwalki 1

drzewa park suwalki 1

drzewo 5