Mariola Karpińska z klubu „Prawo i Sprawiedliwość” wystąpiła do prezydenta Suwałk z interpelacją w sprawie wycinki drzew w Parku Konstytucji 3 Maja.

Radna w wystosowanym piśmie prosi o ponowne zinwentaryzowanie parkowej zieleni i o ograniczenie jej wycinki w związku z planowaną modernizacją parku.

- Nie jestem przeciwna temu remontowi. Wręcz przeciwnie jako radnej mieszkającej w tym mieście zależy mi na tym podwójnie. Jednak nie można godzić się na być może nieprzemyślane i zbędne niszczenie tak wartościowej części naszego miasta - napisała w interpelacji Mariola Krupińska.

Przypominamy, że w sumie w Parku Konstytucji 3 Maja wyciętych ma być 16 drzew, natomiast 2 zostaną przesadzone. W ich miejsce posadzonych zostanie 8 drzew - 3 brzozy brodawkowate, 3 jarzębie szwedzkie i 2 kasztanowce pospolite. Dodatkowo ZDiZ planuje zasadzenie 1370 krzewów.

Koncepcję przebudowy parku opracował profesor Marek Siewniak. Decyzją prezydenta Suwałk wycinka została rozłożona na 15 lat. Sukcesywnie, rok po roku, pewne drzewa są wycinane, a w ich miejsca sadzone są kolejne.