Dziś rozpoczynają się trzydniowe uroczystości z okazji 100. Rocznicy Wyzwolenia Suwałk. Zaplanowano m.in. wystawy, odsłonięcie muralu oraz orłów, widowisko historyczne przed ratuszem oraz potańcówkę.


Szczegółowy program wydarzenia:

23 sierpnia
14.00 PIERWSZE DNI NIEPODLEGŁOŚCI
otwarcie wystawy
Archiwum Państwowe w Suwałkach

15.30 WYSTAWA OTWARTA pamiątki po ułanach,
gabloty, tablice informacyjne, zdjęcia, muzyka
plac przy pomniku gen. Dwernickiego,
ul. K. Brzostowskiego

18.00 NIEPODLEGŁE SUWAŁKI W FILATELISTYCE I NUMIZMATYCE
otwarcie wystawy
Suwalski Ośrodek Kultury

19.00 Odsłonięcie orłów posadowionych
na słupach zabytkowej bramy wjazdowej
do dawnych koszar 2. Pułku Ułanów
Grochowskich im. gen. Dwernickiego
ul. gen. K. Pułaskiego

20.00 PROJEKCJA FILMU „ŚLUBY UŁAŃSKIE”
historia kawalerii w Polsce i na Suwalszczyźnie
plac przy pomniku gen. Dwernickiego,
ul. K. Brzostowskiego


24 sierpnia

12.00 Msza św. w intencji suwalczan.
Poświęcenie sztandaru Polskiej Organizacji Wojskowej
konkatedra pw. św. Aleksandra

13.30 Oficjalne uroczystości, wręczenie
sztandaru Polskiej Organizacji Wojskowej
pomnik Marszałka J. Piłsudskiego oraz
pomnik Polskiej Organizacji Wojskowej

15.15 Odsłonięcie muralu
zbieg ulic T. Kościuszki i 24 Sierpnia

16.00 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI SUWAŁK koncert
park Konstytucji 3 Maja

18.00 REPREZENTACYJNY ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY
WOJSKA POLSKIEGO koncert
Suwalski Ośrodek Kultury

21.00 DZISIAJ ZIEMIA WASZA JEST WOLNĄ
widowisko historyczne
plac przed Ratuszem


25 sierpnia

9.00 Sztafeta Niepodległości Suwałki-Sejny
sadzenie dębów 100-lecia Niepodległości
park Konstytucji 3 Maja

14.30 PIKNIK RODZINNY SWIM RUN
sportowe zakończenie wakacji, gry, zabawy
i animacje dla dzieci
zalew Arkadia

18.00 WSZYSTKIE TAŃCE ŚWIATA potańcówka
zalew Arkadia

wydarzenie towarzyszące
18.00 GALA MONIUSZKOWSKA
VII Międzynarodowy Festiwal ARS MUSICA
Suwalski Ośrodek Kultury