Wczoraj wieczorem przed ratuszem suwalczanie mieli okazję oglądnąć wyjątkowe widowisko historyczne „Dzisiaj ziemia wasza jest wolną” o trudnej i długiej drodze Suwalszczyzny do Niepodległości.

Kiedy w listopadzie 1918 roku odradzała się Niepodległa Rzeczypospolita los Suwalszczyzny pozostawał nierozstrzygnięty. W odróżnieniu od innych części kraju region odzyskał wolność znacznie później, w końcu sierpnia 1919 roku. Jej nadejście było wynikiem różnorodnych starań i zabiegów podejmowanych przez mieszkańców regionu na polu społecznym, politycznym i wojskowym. Zanim to nastąpiło, Suwalszczyzna stała się jednak przedmiotem sporu i areną konfliktu polsko-litewskiego, którego kulminacją był wybuch 23 sierpnia 1919 roku powstania sejneńskiego. Dopiero następnego dnia do Suwałk wkroczyły owacyjnie witane oddziały Wojska Polskiego, które wyruszyły na pomoc powstańcom, a kilka dni później cały region mógł cieszyć się wolnością.

Tło widowiska stanowił prezentowany na telebimie kilkunastominutowy film dokumentalny, w którym wykorzystano unikatowy materiał ikonograficzny oraz fabularyzowane sceny filmowe. Między kolejnymi częściami filmu odegrane zostaną sceny z udziałem rekonstruktorów przedstawiające wybrane epizody z omawianych wydarzeń.

Poniżej prezentujemy nagranie widowiska historycznego.

widowisko historyczne suwalki 1

widowisko historyczne suwalki 1

widowisko historyczne suwalki 1

widowisko historyczne suwalki 1

widowisko historyczne suwalki 1

widowisko historyczne suwalki 1

widowisko suwalki 20

widowisko suwalki 21