Już za kilka dni do suwalskich szkół powrócą uczniowie. O to, czy placówki oświatowe są przygotowane na rozpoczynający się rok szkolny zapytał radny Sławomir Sieczkowski w przesłanej do prezydenta Suwałk interpelacji.

Radny klubu Mieszkańcy Suwałk Sławomir Sieczkowski chce dowiedzieć się, czy szkoły ponadpodstawowe są przygotowane na przyjęcie zwiększonej liczby uczniów oraz czy wszystkie placówki oświatowe dostosowały się do wprowadzonych nowych przepisów określających wymogi BHP.

Rady w swojej interpelacji pyta prezydenta Suwałk w szczególności, czy plany zajęć uwzględniają równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, czy zapewniono w szkołach miejsca do pozostawienia podręczników i przyborów szkolnych, czy dostosowano długość przerw do nowych przepisów, czy przeszkolono pracowników niebędących nauczycielami w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnienie dróg i wyjść ewakuacyjnych.