Jeśli chcesz wykonywać ciekawy zawód i mieć stabilną pracę - wstąp w szeregi policji. Suwalska komenda prowadzi nabór i szuka osób, które chciałyby podjąć służbę w jej szeregach.

Służbę w policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych. Kandydat powinien posiadać co najmniej średnie wykształcenie, zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Ponadto kandydat musi dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Mężczyźni dodatkowo powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej - odbyć zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesionym do rezerwy.

Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30- 14:30 w Wydziale Kadr i Szkolenia KMP w Suwałkach przy ulicy Pułaskiego 26. Więcej informacji na temat naboru można uzyskać na stronie internetowej komendy lub pod numerem telefonu (87) 564 11 88.