Wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński nie nadzoruje już policji, straży granicznej i Służby Ochrony Państwa. Jego zadania w tym zakresie przejął szef resortu - Mariusz Kamiński.

- Wraz z powołaniem na stanowisko ministra Mariusza Kamińskiego oraz nowego podsekretarza stanu Błażeja Pobożego, nastąpiła zmiana zakresu zadań poszczególnych sekretarzy i podsekretarzy stanu. Nowy podział zakresu obowiązków wynika ze zmian personalnych, które dokonały się w resorcie - poinformował rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W kompetencji Jarosława Zielińskiego nadal pozostają m.in. sprawy wynikające z nadzoru nad ochroną przeciwpożarową i obroną cywilną oraz nadzór nad ratownictwem górskim i wodnym.