Po interpelacji radnej Marioli Karpińskiej nie wszystkie 16 drzew, które planował usunąć ZDiZ, zostanie wycięte. Po ponownym sprawdzeniu okazało się, że część drzew została błędnie oznaczona.

Przypominamy, że w sumie w Parku Konstytucji 3 Maja wyciętych miało być 16 drzew. Usunięcie drzew było zaplanowane w ramach koncepcji przebudowy parku opracowanej przez profesora Marka Siewniaka. Sukcesywnie, rok po roku, pewne drzewa są wycinane, a w ich miejsca sadzone są kolejne.

Zaplanowana wycinka zaniepokoiła wielu mieszkańców w tym radną Mariolę Karpińską z klubu „Prawo i Sprawiedliwość”, która skierowała do prezydenta Suwałk prośbę o ponowne zinwentaryzowanie parkowej zieleni i o ograniczenie jej wycinki.

Po interpelacji radnej Zarząd Dróg i Zieleni ponownie sprawdził wytypowane do wycinki drzewa. Okazało się, że część z nich została błędnie oznaczona i nie zostanie wycięta.