Dzisiejszej nocy zmarł Zdzisław Koncewicz. Miał 57 lat.

Zdzisław Koncewicz był od pięciu kadencji radnym suwalskiej Rady Miejskiej w klubie Prawa i Sprawiedliwości oraz przewodniczącym Oddziału NSZZ Solidarność w Suwałkach. Pracował w Szpitalu Wojewódzkim im. Ludwika Rydgiera w Suwałkach. 

W latach 1991-2001 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego i przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ ”Solidarność” przy SP ZOZ w Suwałkach. W okresie 1995-1996 był Wiceprzewodniczącym Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność, a w latach 1996-1999 Przewodniczącym RSSZ. Od 1999 działał jako członek Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” oraz członek Prezydium Zarządu.

Tworzył struktury związkowe w suwalskich zakładach pracy. Był osobą o dużym zaufaniu społecznym, przyjmującą wyjątkowo dużą liczbę interesantów w ramach dyżurów radnego. Od ponad 20 lat współorganizował i organizował liczne manifestacje, akcje protestacyjne oraz pielgrzymki ludzi pracy, a także był współorganizatorem obchodów świąt narodowych, patriotycznych oraz rocznicowych w mieście i regionie, upamiętniających zasługi polskich patriotów w walce o wolność Ojczyzny.

Był inicjatorem i współtwórcą wielu inicjatyw społecznych, w wyniku których powstały nowe rozwiązania prawne lub zostały zmienione przepisy ułatwiające życie osób pracujących, a także emerytów i rencistów.

W uznaniu zasług w działalność samorządową i społeczną, z inicjatywy przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach wiosną tego roku skierowany został za pośrednictwem Prezydenta Suwałk i Wojewody Podlaskiego wniosek do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o wyróżnienie śp. Zdzisława Koncewicza Krzyżem Zasługi. Z posiadanej informacji wynika, że Pan Prezydent RP nie podjął jeszcze decyzji.