rpo wrzesien 2019

Motorem napędowym rozwoju województwa podlaskiego są jego mieszkańcy. Lokalne społeczności wiedzą, czego potrzebują do rozwoju ich „małych ojczyzn”. Dlatego w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 wyodrębniono fundusze, z których korzystać mogą różne podmioty w ramach lokalnych grup działania, tworzonych przez mieszkańców.


Jak to działa?

Tylko dwa województwa w kraju, w tym podlaskie, postawiły na Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Co to oznacza? Jest on realizowany przez lokalne grupy działania (LGD), w których skład wchodzą m.in. przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, a także mieszkańcy. LGD tworzą lokalne strategie rozwoju, które wskazują, jakie są problemy, potencjały i potrzeby „małych ojczyzn”.

Na podstawie tych zdiagnozowanych w strategiach potrzeb LGD ogłaszają konkursy, w których dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Fundusze unijne mogą być przeznaczone zarówno na inwestycje w infrastrukturę oraz tzw. projekty miękkie – w zależności od tego, jakie są potrzeby danej społeczności. A pieniędzy jest dużo. W ramach RPOWP 2014-2020 przeznaczono na ten cel łącznie 57 mln euro.


Lokalne Grupy Działania

Na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje obecnie 12 Lokalnych Grup Działania, które korzystają ze wsparcia RPOWP.

- Każda z Lokalnych Grup Działania działa na swoim obszarze. My działamy na obszarze dziesięciu gmin – mówi Wiceprezes Zarządu Joanna Sokólska z LGD Puszcza Knyszyńska. - W ramach RLKS wdrażamy wszystkie trzy fundusze, czyli Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rolny. Środki są mniej więcej równomiernie rozłożone. (…) To duża ilość projektów w różnych z dziedzinach. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze start-upów, czyli projektów dotyczących rozpoczęcia działalności gospodarczej (…), ciekawe są projekty z infrastruktury turystycznej – dodaje.

Podlaskie dzięki zaangażowaniu mieszkańców zmienia się na naszych oczach. Oto inne ciekawe przykłady.


Lipski Ośrodek Lokalnej Aktywności

W Lipsku zrealizowano ciekawy projekt służący budowaniu kapitału społecznego wśród mieszkańców. W wyremontowanym budynku dawnej szkoły podstawowej powstał Lipski Ośrodek Lokalnej Aktywności. Funkcjonują tam lokalne organizacje i stowarzyszenia. Mieszkańcy korzystają z niego za darmo.


Podlaskie dba o swoją historię

Atutem regionu jest zabytkowa architektura. W ramach RLKS można o nią zadbać. „Remont wnętrza zabytkowej kaplicy neoklasycystycznej w Studzienicznej” to projekt, którego beneficjentem jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Szkaplerznej. Ten piękny budynek odzyskał dawny blask, co pozwoli lokalnej społeczności pielęgnować swoją tradycję, a jednocześnie przyczyni się do rozwoju turystycznego okolicy.


Wsparcie dla uczniów w Hajnówce

Wsparcie trafiło do Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 1 w Hajnówce. Ponad 401 tys. zł z programu regionalnego zostało przeznaczonych między innymi na warsztaty i dodatkowe zajęcia językowe, doradztwo edukacyjne, rozwój kreatywności wśród uczniów, a także zakup sprzętu komputerowego. W ramach projektu swoje kompetencje podnieść mogli również nauczyciele, którzy na co dzień pracują z dziećmi.


Akademia Małego Księcia w gminie Mońki

Z kolei w gminie Mońki utworzono cztery miejsca dla dzieci niepełnosprawnych. Przedszkole zostało w pełni wyposażone i dostosowane do ich potrzeb. Zorganizowano także zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnością, w ramach których wspierana jest integracja sensoryczna, komunikacja alternatywna, prowadzona jest arteterapia.

A gmina Szumowo zaadaptowała nowe pomieszczenia do potrzeb 100 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym osób niepełnosprawnych.


Jeszcze więcej pomysłów

Projekty są bardzo różnorodne. Mieszkańcy Choroszczy mogą przechadzać się po pięknym, przebudowanym Rynku 11 Listopada. Wykonano tam m. in. nowe alejki spacerowe, fontanny, uporządkowano zieleń, zainstalowano nowe oświetlenie.

Z kolei w Krynkach odnowiono odkryty basen. Naprawiono ściany, wyremontowano schody, ławki, ułożono płytki antypoślizgowe.

Natomiast gmina Siemiatycze realizuje projekt, który zakłada wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej 10 osób zamieszkałych na jej terenie. Skorzystają z porad zawodowych i psychologicznych, szkoleń i staży zawodowych.


57 milionów euro do dyspozycji! Nabory wniosków wciąż trwają

Fundusze dla LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego to w sumie aż 57 milionów euro. Jak widać, prowadzone dotychczas działania i projekty dotykają zróżnicowanych obszarów, wszechstronnie wspierając region. Nabory wniosków wciąż trwają, a mieszkańcy mogą się o nich dowiedzieć ze stron internetowych poszczególnych LGD oraz ze strony Regionalnego Programu Operacyjnego https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1.

To ogromna szansa dla mieszkańców województwa, aby dzięki ich inicjatywie i Funduszom Europejskim nasze „małe ojczyzny” stawały się piękniejsze, a lokalne społeczności zyskiwały nowe szanse i wsparcie w rozwoju!

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.