34 projekty zgłosili suwalczanie do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Zespół sprawdzający zakwalifikował do głosowania 24 z nich.

Powołany przez prezydenta Suwałk zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020  zweryfikował pod względem formalno–prawnym złożonych projekty i zdecydował o umieszczeniu na karcie do głosowania 11 projektów inwestycyjnych „małych” o wartości do 100 tysięcy złotych, 6 projektów inwestycyjnych „dużych” (o wartości do 800 tysięcy złotych oraz 7 projektów „kulturalnych lub społecznych” o wartości do 20 tysięcy złotych.

Wśród projektów umieszczonych na karcie do głosowania znalazł się projekt uporządkowania terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu Północ w Suwałkach. Projekt jest wpisany warunkowo z uwagi na przeciągającą się procedurę przekazania terenu pod projekt. Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu Północ w SuwałkachPrzekazanie działki będzie warunkiem decydującym o ostatecznym przyjęciu projektu do realizacji w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku. W przypadku, gdy działka nie zostanie przekazana projekt nie będzie mógł być zrealizowany.

Jednocześnie Zespół podjął decyzję o odrzuceniu 10 złożonych projektów: 5 projektów „małych”, 3 projektów „dużych” i 2 projektów kulturalnych lub społecznych.


Wykaz projektów inwestycyjnych „małych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na karcie do głosowania:


1. Miejskie ławki solarne

Projekt zakłada ustawienie w czterech lokalizacjach ławek solarnych umożliwiających ładowanie urządzeń mobilnych przez USB lub metodą indukcyjną. 
Zweryfikowany koszt realizacji projektu - 100.000zł.

2. Sportowo nad Zalewem Arkadia – Siłownia dla dzieci
Projekt zakłada budowę siłowni plenerowej dla dzieci jako uzupełnienie terenu rekreacyjnego nad Zalewem Arkadia. 
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł. 

3. Radosna Szkoła (SP nr 6 ul. Sejneńska)
Projekt zakłada dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 ul. Sejneńska 12 w Suwałkach
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł.

4. Kącik urwisów małych i dużych
Projekt zakłada dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Daszyńskiego 10 w Suwałkach

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł.

5. Słoneczne Parkingi Sportowa
Projekt zakłada budowę dodatkowych miejsc parkingowych ogólnodostępnych przy ul. Sportowej
w Suwałkach w okolicy osiedla „Słoneczne Tarasy”.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł.

6. SERCE NA MAPIE SUWAŁK
Projekt zakłada rozmieszczenie w 8 punktach miasta około 8 defibrylatorów automatycznych AED. Projekt zakład przeszkolenie mieszańców z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy oraz użycia defibrylatorów automatycznych AED.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł.

7. Boisko wielofunkcyjne i poprawa estetyki osiedla Witosa w Suwałkach (ul. Witosa 4A)
Projekt zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 890x723 cm z ogrodzeniem 4m z nawierzchnią trawiastą, ławeczkami, śmietniczką oraz ogrodzenia gniazda śmietnikowego. Przewiduje również ustawienie znaków na ul. Witosa „Kierowco zwolnij” strefa przedszkolna.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł.

8. Rozbudowa – Aleja na Osiedla Hańcza – skuteczna walka ze smogiem i budowa terenów rekreacyjnych (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką , Olecką przed ulicami Nowosądecką i Łódzką)
Projekt zakłada kontynuację budowy Alei na Osiedlu Hańcza, rozpoczętej w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2018r. Obejmuje: uporządkowanie istniejącego terenu, wykonanie utwardzonej alei spacerowej, ustawienie ławek i koszy na śmieci, ustawienie urządzeń siłowni zewnętrznej, trampoliny, zakup i posadzenie drzew.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 99 550 zł.

9. Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach
Projekt zakłada wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Dąbrówka w Suwałkach wraz z wykonaniem wyrównania pobocza żwirowego od skrzyżowania dróg przy posesji budynku nr 4 do posesji przy budynku nr 4B. Istniejąca zniszczona nawierzchnia żwirowa zostanie wymieniona i utwardzona, przez co poprawi się komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł.

10. Pierwszorzędny dojazd do siedemnastki (ul. 1 Maja 17)
Projekt zakłada budowę nawierzchni stanowiącej dojazd do bloków przy ul.1 Maja nr 17, 17A, 17B.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł.

11. Remont schodów przy ulicy Polnej – bulwary nad Czarną Hańczą
Projekt zakłada zburzenie istniejących schodów betonowych i wykonanie ich na nowo wraz z balustradami.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł.

 

Wykaz projektów inwestycyjnych „dużych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na karcie do głosowania:

1. Modernizacja szatni i łazienek przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach

Projekt zakłada modernizację zaplecza szatniowego przy basenie w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach ul. Antoniewicza 5. Przewiduje się przebudowę instalacji wodo – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji elektrycznej, tynków, posadzek, dostawę i montaż szafek basenowych
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 800 000 zł.

2. Przebudowa ulicy Paca w Suwałkach
Projekt zakłada przebudowę ulicy Ludwika Michała Paca w Suwałkach od skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej do skrzyżowania z ulicą Alfreda Wierusza – Kowalskiego. Przebudową zostaną objęte istniejące trawniki, zjazdy, chodniki, ścieżka rowerowa, miejsca parkingowe oraz oświetlenie.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 800 000 zł.

3. Uporządkowanie terenu oraz budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu Północ w Suwałkach 
Projekt zakłada budowę pętli do nawrotów autobusów MPK, budowę zatoczek parkingowych, odwodnienia oraz lamp oświetleniowych.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 795 000 zł.

Projekt warunkowo zostaje umieszczony na karcie do głosowania.
Wnioskodawcy złożyli projekt na teren który ma być przekazany na rzecz Miasta Suwałki. Zdecydowano , że z uwagi na przeciągającą się procedurę przekazania terenu pod projekt warunkowo zostaje on umieszczony na karcie do głosowania. Działka jest w trakcie podziału. Przekazanie działki będzie warunkiem decydującym o ostatecznym przyjęciu projektu do realizacji w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku. W przypadku, gdyby działka nie została przekazana projekt nie będzie mógł być zrealizowany.

4. Utwardzenie nawierzchni dojazdowej do garaży przy ulicy Armii Krajowej w Suwałkach
Projekt zakłada utwardzenie kostką betonową dojazdu do garaży leżących równolegle do ul. Armii Krajowej wraz z oświetleniem terenu.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 600 000 zł.

5. Największa strefa urwisa w Suwałkach (przy łaźni na Bulwarach)
Projekt obejmuje budowę placu zabaw w bliskim sąsiedztwie zrewitalizowanej łaźni na bulwarach. Przewiduje się zabawki zarówno dla młodszych jak i starszych dzieci z ławkami, śmietniczkami, bezpieczną nawierzchnią, ogrodzeniem.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 800 000 zł.

6. Zakup i montaż hali pneumatycznej na boisku przy Szkole Podstawnej nr 6 w Suwałkach
Projekt zakłada zakup i montaż hali pneumatycznej z pełną infrastrukturą towarzyszącą na boisku ze sztuczną nawierzchnią oraz zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu - 800 000,00zł

 

Wykaz projektów inwestycyjnych „kulturalnych społecznych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na Karcie do głosowania:

1. Suwalski Fan Club Bluesa 2019
Projekt zakłada propagowanie muzyki bluesowej poprzez organizację zajęć edukacyjnych dla młodzieży oraz cykl koncertów zespołów muzycznych, jak również uczczenie Polskiego Dnia Bluesa oraz organizację koncertu z ogólnopolskim kwartalnikiem „Twój Blues”.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

2. Cantata na 300-lecie Suwałk
Projekt zakłada skomponowanie i wykonanie w roku 2020 „Cantaty o Suwałkach” która będzie nawiązywała do historii miasta, jego wielokulturowości oraz folkloru.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

3. Dni Kultury Japońskiej
Projekt zakłada zorganizowanie pikniku rodzinnego w celu przedstawienia kultury Japonii. W ramach imprezy zaplanowano: warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty językowe w tym kaligrafia japońska, warsztaty ubiorów japońskich, judo, karate i aikido, sushi z degustacją.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

4. Pamiętajcie o ogrodach
Projekt zakłada zorganizowanie koncertu poezji śpiewanej, spotkań z literatami, pogadanki o historii suwalskich ogrodów działkowych i ogródków, gawędy i przypowieści o suwalskiej przyrodzie w gwarze i ludowej tradycji.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

5. II Spotkanie - Manhattan zaprasza
Projekt ma na celu zorganizowanie wspólnego spotkania integracyjnego mieszkańców osiedla. Zakłada udział dzieci i młodzieży między innymi w zabawie na dmuchanych zjeżdżalniach, malowaniu twarzy. Uczestnicy spotkania będą mogli skorzystać z poczęstunku, a wieczorem posłuchać muzyki. Organizowanie tego typu spotkań na pewno sprzyja integracji społeczności lokalnej.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

6. „Tacy sami, a ściana między nami … - BAJKOWY sposób na integrację”
Projekt zakłada zorganizowanie wydarzenia o charakterze integracyjnym i edukacyjnym dla mieszkańców Suwałk. Podczas pikniku przewidziano zabawy integracyjne, strefę kulinarną oraz strefę poznania – zobacz mnie moimi oczami.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 19 700 zł.

7. Piknik olimpijski
Projekt zakłada zorganizowanie na stadionie lekkoatletycznym wydarzenia w formie pikniku, którego głównym celem jest promocja zdrowego trybu życia oraz zasad zdrowego żywienia. Głównym elementami będą: gry, zabawy, strefa zdrowego żywienia, edukacja zdrowotna, konsultacje z dietetykami, kucharzami i trenerami personalnymi, a także spotkania ze znanymi sportowcami – polskimi olimpijczycy.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.