W suwalskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Mury uczelni po raz pierwszy przekroczyło ponad 500 studentów.

Wszystko zaczęło się mszą świętą, celebrowaną przez księdza Antoniego Skowrońskiego, Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Ełckiej. Następnie w auli PWSZ podczas inauguracji głos zabrała dr Marta Wiszniewska, Rektor PWSZ w Suwałkach, która podsumowała poprzedni rok oraz mówiła o najbliższych planach i zamierzeniach. Zgromadzeni mogli usłyszeć między innymi o nowym projekcie, czyli wirtualnej rzeczywistości, o pracach nad powołaniem nowych kierunków, współpracy z przedsiębiorcami i efektach wejścia w życie nowej ustawy i szkolnictwie wyższym.

Punktem kulminacyjnym była oczywiście Immatrykulacja studentów. Przedstawiciele wszystkich kierunków kształcenia złożyli uroczyste ślubowanie. Było też wręczenie dyplomów absolwentom oraz wyjątkowe Gaude Mater Polonia i Gaudeamus w wykonaniu Suwalskiego Chóru Kameralnego Viva Musica.

Wykład Inauguracyjny wygłosił Adam Galas, właściciel firmy SALAG, który mówił o wyborach drogi życiowej, pasji i sukcesie. Za oprawę muzyczną odpowiadał natomiast niezwykle utalentowany saksofonista Mateusz Kurkowski.

Kilkuset studentów pierwszego roku dołączyło zatem do grona społeczności akademickiej PWSZ, która wynosi obecnie ponad 2000 osób - to oprócz studentów, grono wykładowców, pracowników administracji i obsługi, studenci studiów podyplomowych, uczniowie VII LO oraz najmłodsi studenci Uniwersytetu Dziecięcego.

Zakończona rekrutacja należała do bardzo udanych. Duże zainteresowanie ofertą Uczelni sprawiło, że uruchomione zostały wszystkie, stacjonarne kierunki kształcenia, w tym po raz pierwszy - produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też tzw. studia popołudniowo-weekendowe na Wydziale Politechnicznym.

Do końca października trwa natomiast dodatkowa rekrutacja uzupełniająca. Na poszczególnych kierunkach czekają jeszcze ostatnie wolne miejsca.