Profesor Piotr Gliński powołał dwóch suwalczan - Piotra Rydzewskiego i Piotra Wasilewskiego do nowo powstałej ustawowej Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Piotr Rydzewski jest reprezentantem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz lokalnych organizacji pozarządowych, natomiast Piotra Wasilewskiego poparło 7 młodzieżowych rad gmin z całej Polski

Dodarkowo Piotr Wasilewski został wybrany przez członków rady na funkcję współprzewodniczącego Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem i będzie reprezentował całą stronę pozarządową.

Rada w pierwszej kolejności zajmie się koncepcją utworzenia spójnej, międzyresortowej i długofalowej Strategii Rzeczypospolitej Polskiej dla Młodego Pokolenia, a także wzmocnieniem znaczenia młodzieżowych rad gmin, samorządów uczniowskich oraz organizacji pozarządowych.