Bożena Kamińska nie uzyska mandatu poselskiego. Z Koalicji Obywatelskiej  do sejmu z okręgu wyborczego obejmującego województwo podlaskie wybrani zostali Krzysztof Truskolaski, Robert Tyszkiewicz i Eugeniusz Czykwin.

Na Bożenę Kamińską swój głos oddało 11.312 osób.Najwięcej głosów posłanka uzyskała w Suwałkach. Tu swój głos na oddało na nią 5.729 wyborców, co stanowiło 19,30% wszystkich głosujących suwalczan. Do uzyskania mandatu parlamentarzystce zabrakło 3.492 głosów.

- Dziękuję wszystkim Państwu za dotychczasową współpracę i mam nadzieję, że nie raz jeszcze spotkamy się przy okazji realizacji przedsięwzięć na rzecz Suwałk, Suwalszczyzny, czy Podlasia. Dziękuję również wszystkim tym, którzy na mnie głosowali sprawiając, że uzyskałam czwarte miejsce na liście Koalicji Obywatelskiej - napisała Bożena Kamińska na portalu społecznościowym.