63% nauczycieli suwalskich szkół podstawowych i średnich spotkało się z agresywnym zachowaniem uczniów. Tak wynika z opracowanej przez Centrum Działań Profilaktycznych "Diagnozy zagrożeń społecznych na terenie szkół podstawowych i średnich w Suwałkach".

Suwalscy nauczyciele zauważają bardzo duży problem dotyczący agresji uczniów względem nauczycieli. Zjawisko zdaje się być coraz bardziej powszechne. Wyniki są bardzo niepokojące, ponieważ w sumie 63% nauczycieli zna takie przypadki, z czego 33% to więcej niż jednorazowe incydenty. Świadczy to o bardzo wyraźnym problemie w szkołach.

29% zapytanych nauczycieli uważa, że agresywne zachowania dotyczą 2-3 nauczycieli danej szkoły, aczkolwiek 9% uważa, że agresja dotyczy prawie każdego nauczyciela.