Podlaskie z każdym rokiem zmienia się na lepsze, a siłą napędową tych zmian są między innymi małe i średnie przedsiębiorstwa. Dlatego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 nie mogło zabraknąć funduszy na ich rozwój!


Już 31 października rusza nabór wniosków na dofinansowanie projektów związanych z innowacjami w podlaskich firmach z sektora produkcyjnego. Aż 40 mln zł trafi do beneficjentów. Dlaczego warto skorzystać z tej szansy?


Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Rozpoczynający się 31 października konkurs stanowi część działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach w ramach RPOWP 2014-2020. W ten sposób aż 40 mln zł trafi do lokalnych przedsiębiorców, którzy najlepiej wiedzą, w jaki sposób rozwijać działalność i zwiększać konkurencyjność swoich firm. W ten sposób przyczyniają się do rozwoju gospodarki całego regionu.


Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa podlaskiego. Jeśli masz wątpliwości, czy Twoja firma zalicza się do grona potencjalnych beneficjentów, zapoznaj się z regulaminem konkursu (dostępnym na stronie rpo.wrotapodlasia.pl), w którym zostało określone, jakie przedsiębiorstwa spełniają te kryteria..


Jakie projekty mają szansę?

Na wsparcie mogą liczyć projekty dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym. Co to oznacza w praktyce? Odwołajmy się do przykładów. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane między innymi z:

  • rozbudową przedsiębiorstwa, której celem jest wprowadzenie na rynek nowych produktów,
  • inwestycjami dokonującymi zasadniczych zmian w procesie produkcji, których efektem będzie wdrożenie nowych produktów lub udoskonalenie dotychczasowych,
  • zakupem nowoczesnych maszyn i sprzętu produkcyjnego.

Wszystko po to, by podlaskie firmy zajmujące się produkcją zwiększały swoją konkurencyjność w regionie, w całym kraju i na rynkach europejskich!


Niewielki wkład własny - ogromna szansa na rozwój

Regulamin konkursu nie określa minimalnej i maksymalnej wartości projektów biorących udział w konkursie. Jednak suma wydatków kwalifikowalnych nie może być niższa od 100 tys. zł, ani przekraczać 12 mln zł. Oznacza to, że lokalne firmy z pomocą funduszy unijnych będą mogły zrealizować projekty o różnej skali.

Mikro i małe przedsiębiorstwa biorące udział w konkursie mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości aż 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Dla średnich przedsiębiorstw próg ten wynosi 60%. Beneficjent ma zatem ogromną szansę dokonać znaczących innowacji w swojej działalności przy relatywnie niskim wkładzie własnym wynoszącym 30-40%.


Złóż wniosek w kilku prostych krokach!

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać od 31 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Nabór odbywa się drogą elektroniczną przy pomocy aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 i zakończy się 30 grudnia 2019 r. o godzinie 16:00. Jest więc sporo czasu, aby dobrze przygotować skuteczny wniosek. Wnioskodawca zobowiązany jest także do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej w ciągu 3 dni roboczych od wysłania go drogą elektroniczną.

Na stronie internetowej konkursu można znaleźć nie tylko regulamin, ale także wzory wniosku o dofinansowanie, załączniki i inne ważne informacje. Które podlaskie przedsiębiorstwa tym razem wykorzystają swoją szansę? Naprawdę nie warto jej przegapić!

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.