Dokładnie 336 propozycji nazwy systemu roweru miejskiego zgłosili suwalczanie. Duża liczba zgłoszeń spowodowała zmianę w sposobie wyboru najlepszej nazwy.

Zgodnie ze wcześniejszymi założeniami konkursu, wszystkie zgłoszone nazwy miały być przedmiotem głosowania internetowego. Jednak liczba zgłoszeń zaskoczyła urzędników. Podjęto więc decyzję o zmianie procedury konkursu, która zakłada udział w głosowaniu tylko 30 wytypowanych nazw.

Preselekcji zgłoszonych propozycji dokona komisja złożona z przedstawicieli Rady Miejskiej, Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Urzędu Miejskiego i Ośrodka Sportu i Rekreacji. 30 propozycji wybranych przez członków komisji zostanie poddanych głosowaniu internetowemu.

Sonda internetowa zostanie przeprowadzona od 9 grudnia do 20 grudnia.