Prawie 486 milionów złotych dochodów i 496 milionów złotych wydatków - to główne założenia projektu budżetu Miasta Suwałk na 2020 rok. Na pokrycie 10-milionowego deficytu ratusz zaciągnie kolejny kredyt.

Przewidywane dochody miasta w 2020 roku wyniosą 485.967.251 złotych, natomiast wydatki  to 496.282.047 złotych. Deficyt, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniesie 10.314.796 złotych. Pokryty on zostanie w całości z kredytu.

- To budżet bezpieczny, kontynuujący rozwój miasta z poprzednich lat, prorozwojowy i stabilny - powiedział Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Prawie 148 milionów złotych ratusz planuje przeznaczyć na oświatę i wychowanie. Wydatki na suwalskie rodziny wyniosą około 104 miliony. Pomoc społeczna pochłonie 29 milionów złotych. Natomiast administracja publiczna 24 miliony złotych.