O wymalowanie przed najbardziej uczęszczanymi przejściami dla pieszych hasła „Odłóż smartfon i żyj” oraz na ścieżkach rowerowych przed skrzyżowaniami hasła „Zwolnij” zaapelował do władz miasta radny Jacek Niedźwiedzki.

Radny złożył w tej sprawie interpelację do prezydenta Suwałk.

- Mam nadzieje, że dzięki tym działaniom poprawi się czujność mieszkańców Suwałk przed przejściami, zwłaszcza tych. którzy na co dzień spacerują po ulicach z telefonami w dłoni oraz poprawi się bezpieczeństwo rowerzystów - poinformował Jacek Niedźwiecki.

W miastach, w których wprowadzono tego rodzaju działania, liczba zdarzeń drogowych z udziałem pieszych używających smartfon na oznakowanych przejściach znacznie się zmniejszyła w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dlatego mam nadzieję, że pomysł z napisami również zostanie pozytywnie odebrany przez każdego użytkownika dróg i dzięki temu na suwalskich drogach będzie jeszcze bezpieczniej.

- Wierzę, że inicjatywa spotka się z zainteresowaniem wszystkich, którym zależy na ograniczeniu wypadków drogowych. Każde działanie wpływające na podniesienie świadomości zarówno zmotoryzowanych, jak i pieszych oraz wzmożenie ich czujności na drodze, w tym wypadku w tak newralgicznym miejscu, jak przejście dla pieszych, jest nie do przecenienia - napisał w interpelacji Jacek Niedźwiecki.

O tym, czy napisy zostaną wymalowane, zadecyduje prezydent Suwałk.