Mimo iż informacja o zmianie herbu mogłaby nadawać się na primaaprilisowy żart, jest ona prawdziwa i potwierdzona przez urzędników. Nowy herb zafunkcjonuje prawdopodobnie od połowy kolejnego roku.

W nowym herbie Suwałk nie będzie żółtego pola, czarny pies znajdować się będzie na jednym z trzech pagórków, których kształt również został zmieniony. Wykonano również nowe wizerunki postaci świętych Rocha i Romualda.

6 czerwca prezydent Suwałk przesłał projekt nowego herbu Suwałk do Komisji Heraldycznej działającej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Komisja omówiła projekt i wskazała władzom naszego miasta wprowadzenie drobnych korekt graficznych.

Po wykonaniu poprawek przez suwalski ratusz, komisja 26 lipca wydała pozytywną opinię.

W kolejnym roku nad uchwaleniem nowego herbu Suwałk pochylą się suwalscy radni.