Na problem braku oświetlenia w rejonie wiaduktu na ulicy Reja zwrócił uwagę Jarosław Schabieński. Radny napisał w tej sprawie interpelację do prezydenta Suwałk.

Problem dotyczy chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Reja na odcinku od ronda Ofiar Obławy Augustowskiej do cmentarza komunalnego.

- Niedostateczne oświetlenie lub jego brak powoduje, że po zapadnięciu zmroku poruszanie się rowerzystów, a zwłaszcza pieszych na tym odcinku jest utrudnione i niebezpieczne - poinformował Jarosław Schabieński z klubu radnych "Prawa i Sprawiedliwości".

Radny napisał w tej sprawie interpelację do prezydenta Suwałk.