Po licznych prośbach i petycji rodziców skierowanej do władz Suwałk, prezydent podjął decyzję o utrzymaniu etatów pomocy nauczyciela w grupach 3-latków w przedszkolach publicznych w naszym mieście.

Komunikat opublikowany przes suwalski ratusz:
W odpowiedzi na petycję w sprawie utrzymania etatów pomocy nauczyciela w grupach 3-latków w przedszkolach publicznych w Suwałkach oraz z uwagi na liczne prośby rodziców, przekazywane pisemnie bądź w osobistych kontaktach, Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk podjął decyzję o utrzymaniu etatów pomocy nauczyciela na dotychczasowym poziomie. Jednakże z uwagi na tworzenie kolejnej lokalizacji - Żłobka Miejskiego w Suwałkach, część pracowników, na ich prośbę, zostanie zatrudniona w Żłobku od grudnia 2019 roku. Po przejściu pracowników do Żłobka, opieka w przedszkolach nad dziećmi 3-letnimi będzie zapewniona w takim samym wymiarze jak dotychczas.

Prezydent Suwałk zajmując stanowisko w tej sprawie wziął pod pod uwagę opinię rodziców, którzy wysoko oceniają pracę pomocy nauczyciela i zaangażowanie tych osób w proces edukacji i opiekę nad najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta, dlatego etaty pozostaną na tym samym poziomie do 30 czerwca 2020 roku.