Po licznych komentarzach suwalczan dotyczących projektu nowego herbu Suwałk, władze miasta opublikowały swoje stanowisko.

W stanowisku władz Suwałk możemy przeczytać, że miasto już trzykrotnie podejmowało próby przyjęcia herbu zgodnego z obowiązującym prawem. Wystąpienia w tym zakresie kierowane były do Ministerstwa i Komisji Heraldycznej w latach 2005, 2011 i 2014. Wszystkie próby „zalegalizowania” obecnego wzoru herbu kończyły się negatywnymi opiniami komisji heraldycznej i negatywną opinią ministerstwa.

Komisja heraldyczna zaleciła zmianę kształtu tarczy herbowej, z obecnej z ostrym występem na dole na najczęściej obecnie używaną w polskiej heraldyce samorządowej, zaokrągloną dołem tarczę hiszpańską II.

Wątpliwości komisji wzbudziła również widniejąca u dołu tarczy żółta podstawa o niejasnym znaczeniu, która jest całkowicie obca heraldyce staropolskiej i sprzeczna z jej zasadami, co stanowi podstawę hipotezy o jej stosunkowo późnym dodaniu do herbu - najprawdopodobniej przez rosyjskiego zaborcę.

Zastrzeżenia komisji wzbudziła też wymowa symboliczna herbu w jego obecnym rysunku. Na najstarszej pieczęci miasta widnieje ukoronowany krzyż, będący symbolem Chrystusa Króla. Tymczasem w używanym obecnie wzorze herbu krzyż przeniesiony został ponad ukoronowane trójwzgórze, co całkowicie zniekształca wymowę symboliczną herbu.

Zdaniem komisji poprawienia wymagały też niektóre inne elementy rysunku - na przykład nieczytelne obecnie przedstawienie psa i brak odpowiednich atrybutów świętych, czyli laski z tykwą i laski.

Wszystkie wyżej wymienione przez Komisję Heraldyczną uwagi i nieprawidłowości zostały uwzględnione i naniesione do nowego projektu wykonanego przez ś.p. Alfreda Znamierowskiego - jednego z czołowych na świecie weksylologów i heraldyków, zasłużonego członka Komisji Heraldycznej przy MSWiA.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji13 sierpnia 2019 roku pozytywnie zaopiniował przedłożone projekty herbu i łańcuchów. Pozytywna opinia Ministra została wydana na podstawie Uchwały nr 56-1045/O/2019 Komisji Heraldycznej z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie projektów herbu oraz łańcuchów miasta Suwałki - która wyraziła pozytywną opinię do przedłożonych projektów.

- Obchody 300-lecia Miasta są doskonałą okazją do uregulowania istniejących nieprawidłowości heraldycznych i niezgodności historycznych w obecnie używanym herbie Miasta oraz powrotu do tradycji historycznej mającej początek w dokumencie Króla Augusta II Mocnego z 1720 roku „…a że to miasteczko jest złożone pod tytułem Świętego Romualda i Świętego Rocha, tedy mają na znak protekcji używać na pieczęci miejskiej tych świętych przy trzech górach z krzyżem i koroną” - możemy przeczytać w stanowisku władz miasta.