Inicjatorzy akcji „Nie dla nowego herbu Suwałk” otrzymali odpowiedź prezydenta Suwałk na złożoną petycję dotyczącą planowanej zmiany herbu.

W odpowiedzi na petycję prezydent stwierdził, iż nie do niego powinna być ona zaadresowana, gdyż zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym to rada miejska, a nie prezydent podejmuje uchwałę w sprawach herbu.  Prezydent Suwałk przekazał więc petycję przewodniczącemu rady miejskiej - Zdzisławowi Przełomcowi.

- Adresat, do którego została złożona petycja nie jet właściwy do jej rozpatrzenia - napisał w odpowiedzi Czesław Renkiewicz.

Innego zdania są jednak inicjatorzy akcji. - Nie kierujemy pytań zawartych w petycji do Rady Miasta, ponieważ nie jest ona niczemu winna, a opiniować nad nowym herbem będzie dopiero w nowym roku, pytania nie dotyczą uchwały. Kierujemy szereg pytań związanych ze zmianą herbu, z nowym projektem, z brakiem konsultacji z mieszkańcami do Pana Prezydenta, jako odpowiedzialnego za całe miasto i zaistniałą w Suwałkach sytuację. Niestety Pan Prezydent nie potrafi odpowiedzieć na pytania i rozmawiać z mieszkańcami - twierdzą inicjatorzy zbiórki podpisów pod petycją.

- Nadal będziemy starać się otrzymać satysfakcjonującą odpowiedź, a o przebiegu sprawy będziemy informować na bieżąco - dodają inicjatorzy akcji „Nie dla nowego herbu Suwałk”.

odpowiedz herb suwalki