Wczoraj w Suwałkach odbyło się Forum Aktywności Społecznej. Spotkanie składało się z dwóch wydarzeń Suwalskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz Podlaskiego Forum Wolontariatu.

Suwalskie Forum Inicjatyw Pozarządowych było miejscem spotkania suwalskich organizacji pozarządowych oraz osób pracujących na ich rzecz, okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów lokalnego sektora pozarządowego oraz korzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości.

Podlaskie Forum Wolontariatu było z kolei okazją do poruszenia wielu kwestii związanych z różnymi aspektami pracy wolontariackiej, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Zaplanowane wystąpienia, dyskusje, spotkania i debata w szerokim gronie zaproszonych prelegentów i gości, służyły wymianie doświadczeń, podniesieniu wiedzy oraz planowaniu przyszłych działań pracy z wolontariuszami.

Gośćmi specjalnymi forum byli Dariusz Pietrowski - Kierownik Biura Programu „Korpus Solidarności” z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Sebastian Grzywacz z Fundacji „Ponad Słowami”, który od 12 lat jest ociemniały na skutek wypadku, a mimo to aktywnie walczy o prawo osób z niepełnosprawnościami do dostępności przestrzeni publicznej, kultury i edukacji.

Podczas trwania Forum odbyło się także uroczyste podsumowanie konkursu „Barwy wolontariatu 2019”, w kategorii lokalnej obejmującej miasto Suwałki oraz w wymiarze regionalnym obejmującym województwo podlaskie. Organizowany corocznie przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT konkurs stwarza okazję, aby w sposób szczególny podziękować 20 wyróżnionym wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami i instytucjami publicznymi.

W tym roku laureatami Lokalnego konkursu „Suwalskie Barwy Wolontariatu” zostali Magdalena Stempska, Adrian Sobolewski,Mikołaj Stefanowski, Kamil Kaczyński, Klaudia Ołów, Katarzyna Balita, Jadwiga Sowulewska, Janina Butkiewicz, Jan Sobolewski oraz Grzegorz Roszkowski. Natomiast laureatami Regionalnego konkursu „Podlaskie Barwy Wolontariatu” zostali Jolanta Konstańczuk, Natalia Szumarska, Barbara Romaniuk, Justyna Małyszko, Małgorzata Dubrowska, Weronika Dziejkało, Gabriela Ogurkis, Martyna Miszkiewicz, Justyna Poniatowska oraz Mateusz Tarasiewicz.

pryzmat 1

pryzmat 1

pryzmat 1

pryzmat 1

pryzmat 1

pryzmat 1

pryzmat 1

pryzmat 1