Do jutra można zgłaszać propozycje kandydatów do Włóczni Jaćwingów. Nagrody prezydenta Suwałk zostaną wręczone podczas specjalnej gali oraz balu karnawałowego, który odbędzie się 22 lutego.

Do nagrody można zgłaszać osoby, firmy, organizacje, zespoły, które posiadają wybitne osiągnięcia i sukcesy oraz zasługi dla Suwałk we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Nagrody przyznawane są za działania za rok 2019.

Dodatkowo, do nagrody można zgłaszać przedsiębiorców za produkt lub usługę, które są przedmiotem ich działalności i cieszą się uznaniem konsumentów. Warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej przez danego przedsiębiorcę na terenie Suwałk.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne, organizacje i instytucje społeczne, kulturalne, sportowe, gospodarcze i inne podmioty.

Wnioski można nadsyłać drogą elektroniczną do 10 stycznia na adres ktp@um.suwalki.pl lub składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1,  pokój  nr 5.

Wniosek można pobrać na stronie suwalskiego ratusza (tutaj)