Projekt nowego herbu Suwałk zostanie poprawiony. Taką decyzję podjęto podczas spotkania poświęconego nowemu herbowi Suwałk.

W czwartek (9 stycznia) w Urzędzie Miejskim w Suwałkach odbyło się spotkanie poświęcone nowemu herbowi Miasta Suwałki, w którym udział wzięli heraldycy, autorzy wzoru insygniów miejskich, radni, lokalni historycy oraz osoby zgłaszające merytoryczne uwagi do nowego projektu herbu.

Omówiono pełną genezę nowego wzoru herbu, nieprawidłowości i błędy w obecnym herbie oraz wyjaśniono konieczność jego zmiany. Spotkanie zakończyło się wnioskami w zakresie wprowadzenia korekt do nowego wzoru wynikłych z przeprowadzonej dyskusji.

- Herb, którym jest wszystkim znany, którym posługujemy się na co dzień, nie uzyskał pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Począwszy od 2001 roku trzykrotnie staraliśmy się uzyskać taką opinię. W związku z obchodami 300-lecia istnienia Miasta Suwałki nadszedł czas by uporządkować tę sprawę - powiedział Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk rozpoczynając spotkanie.

- Nowa propozycja herbu przygotowana przez uznanych heraldyków spotkała się z uwagami i zastrzeżeniami, dlatego postanowiłem zorganizować to spotkanie. Chciałbym wysłuchać opinii osób, które dysponują wiedzą specjalistyczną - podkreślił Czesław Renkiewicz.

Robert Fidura uznany heraldyk, autor wielu herbów polskich miast, osoba która opracowała graficznie nowy herb Suwałk omówił genezę projektu oraz zasady heraldyczne związane z opracowywaniem herbów. Fidura zwrócił szczególną uwagę na to, że w przypadku kolejnych zmian - by uzyskać pozytywną opinię komisji heraldycznej - możliwe są korekty polegające na wyglądzie szat patronów miasta, „odmłodzeniu” i zmiany wyglądu twarzy, zmianie wizerunku psa oraz lekkiej korekcie trzech wzgórz.

- Herb prawnie musi być zmieniony. Ten obecnie stosowany nie może być używany na żadnym z symboli, gdyż nie będzie on nigdy zatwierdzony przez komisję heraldyczną działającą w ministerstwie - podkreślił Robert Fidura.

W wyniku dyskusji uzgodniono, że należy nanieść korekty na nowy projekt herbu, tak by był on akceptowany społecznie oraz przez radę miejską, która ostatecznie go zatwierdzi.  Nowa propozycja wyglądu herbu zostanie przedstawiona w ciągu kilku tygodni.