Suwalski ratusz opublikował kolejny projekt nowego herbu Suwałk. Teraz miasto zleci przygotowanie wymaganej dokumentacji oraz skieruje do MSWiA wniosek o zaopiniowanie wprowadzonych zmian i prawek nowej propozycji wizerunku herbu.

Poprzedni projekt nowego herbu spotkał się z negatywnymi uwagami osób zajmujących się historią miasta, osób zainteresowanych problematyką i historią herbu oraz części mieszkańców.

- Niektóre ze zgłaszanych uwag poparte były uzasadnieniem historycznym, wskazywały na źródła i przykład. Znacząca większość uwag miała jednak charakter odczuć subiektywnych, niekonstruktywnych komentarzy, a nawet drwin, które wyrażały indywidualne odczucia, preferencje i gusta estetyczne - poinformował Mariusz Klimczyk, sekretarz miasta Suwałk.

- Mając na względzie wypracowanie jak najlepszego rozwiązania uwzględniającego merytoryczne wnioski i uwagi oraz traktując herb Suwałk jako element jednoczący, a nie dzielący społeczność lokalną, podjęto starania wypracowania kolejnej, poprawionej wersji herbu - dodał Mariusz Klimczyk.

Opis heraldyczny nowego wizerunku herbu brzmi następująco: „W polu czerwonym na trójwzgórzu zielonym krzyż łaciński złoty, z nałożoną na dolne ramię takąż koroną o trzech widocznych kwiatonach i dwóch widocznych perłach, mający z prawej postać św. Romualda stojącego na wprost, z nimbem złotym, z długą rozwidloną brodą srebrną, w takimż habicie kamedulskim srebrnym, prawicę unoszącego w geście błogosławieństwa, lewicę wspierającego na lasce złotej, trzymanej przed sobą, w skos; z lewej postać św. Rocha kroczącego w prawo, z nimbem złotym, z krótką brodą i włosami srebrnymi, w takiejż tunice do kolan, przewiązanej takimż sznurem, z takąż pelerynką z kapturem, w takichż butach z krótką cholewką, trzymającego prawicę na piersi, zaś lewicę wspierającego na długiej lasce podróżnej złotej z takąż tykwą, w skos lewy, trzymanej przed sobą; u jego stóp pies czarny kroczący w lewo, patrzący w prawy skos, trzymający w pysku chleb złoty”.

Kolejnym krokiem będzie opracowanie wymaganej dokumentacji w tym przygotowanie projektów graficznych wszystkich weksyliów posiadanych i używanych przez Miasto oraz skierowanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosku o zaopiniowanie wprowadzonych zmian i prawek nowej propozycji wizerunku herbu.

Przypominamy, iż władze Suwałk trzykrotnie podejmowały próby przyjęcia herbu zgodnego z prawem. Wystąpienia w tym zakresie kierowane były do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Komisji Heraldycznej w latach 2005, 2011 i 2014. Wszystkie próby „zalegalizowania” obecnego wzoru herbu kończyły się negatywnymi opiniami komisji heraldycznej i negatywną opinią ministerstwa.