Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego doceniło 15 najlepszych Uczelni zawodowych w kraju. Wśród nich znalazła się suwalska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Za wysoką pozycję uczelnia otrzyma milion złotych.

Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego podsumował drugą edycję projektu "Dydaktyczne Inicjatywy Doskonałości". 15 uczelni, które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami, jeśli chodzi o zawodowe losy swoich absolwentów, otrzyma dodatkowe pieniądze - w sumie 15 milionów złotych.

PWSZ w Suwałkach znalazło się na 6 miejscu na liście wyróżnionych uczelni i zyska milion złotych. Środki te zostaną przeznaczone na podniesienie jakości kształcenia – m. in. zakup pomocy dydaktycznych, czy doposażenia pracowni.

Uczelnie w konkursie są wyłaniane w oparciu o wybrane wskaźniki systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), w którym można znaleźć informację m. in. o tym, jak duży odsetek studentów pracuje w swoim zawodzie, jak szybko znajduje zatrudnienie oraz jakie mają zarobki.