121.836.733,39 złotych tyle dokładnie wyniosła wartość sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Suwałk w 2019 roku. Takie dane przedstawiła w corocznym sprawozdaniu suwalska Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w Suwałkach stale rośnie. W 2015 roku sprzedano w naszym mieście alkohol za ponad 77 milionów złotych. Rok później wzrosła o około 7% do kwoty ponad 83,5 miliona złotych. W 2017 roku odnotowano aż 22% wzrost sprzedaży. Wtedy w suwalskich sklepach oraz punktach gastronomicznych sprzedano alkohol za 102 miliony złotych. W 2018 wartość ta zwiększyła się do kwoty 112 milionów.

Rosnący trend nadal się utrzymuje. W opublikowanym przez suwalską Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sprawozdaniu za 2019 rok wartość sprzedaży napojów alkoholowych oszacowano na poziomie ponad 121 milionów złotych, co oznacza, że sprzedaż wzrosła o 8% w porównaniu z rokiem 2018. W 127 punktach detalicznych sprzedano alkohol za ponad 115 milionów złotych, natomiast w 50 punktach gastronomicznych za ponad 6 milionów złotych.

Najczęściej kupowanym alkoholem było piwo i napoje alkoholowe do 4,5%. Wartość sprzedaży tych alkoholi wyniosła ponad 62 miliony złotych.