Kolejne zmiany zaszły w kierownictwie suwalskiej policji. Dotychczasowy komendant Adam Miezianko został szefem augustowskiej policji, a Bartosz Lorenc, który dwa tygodnie temu został jego zastępcą, awansował na stanowisko komendanta.

Nadinspektor Daniel Kołnierowicz powierzył obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach podinspektorowi Bartoszowi Lorencowi oraz obowiązki pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach nadkomisarzowi Danielowi Szymanowiczowi.

Dotychczasowy komendant suwalskiej policji został przeniesiony na te samo stanowisko do Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.