Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego zaapelował do wszystkich kin w województwie o zorganizowanie seansów przyjaznych sensorycznie dla osób ze spektrum autyzmu.

Osoby ze spektrum autyzmu inaczej odbierają światło, obrazy i dźwięki, dlatego młodzież wystosowała do kin prośbę o organizację seansów dostosowanych do tych osób. Takie rozwiązania wprowadzają już niektóre kina w Polsce. Podczas takiego seansu światło na sali kinowej nie jest gaszone, lecz przyciemnione. Dodatkowo przyciszony jest dźwięk wyświetlanego filmu lub bajki, nie ma reklam przed seansem, zniesiony jest obowiązek całkowitej ciszy, a na sali pozostawione są wolne miejsca, by zapewnić widzom większą swobodę. Wejście i wyjście na seans odbywa się tą samą drogą, by zmniejszyć lęk widzów przed nowym miejscem i ułatwić poruszanie.

- Chcielibyśmy, aby dzieci i młodzież, a także dorośli z autyzmem mogli bez obaw cieszyć się filmową rozrywką. Przyjazne sensorycznie pokazy filmowe, które uwzględniają specyficzne trudności osób ze spektrum autyzmu są dobrą okazją do korzystania z oferty kulturalnej oraz niwelowania zagrożenia wykluczenia społecznego - poinformował Przemysław Wnorowski, Przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Apel trafił również do suwalskiego kina Cinema Lumiere.

- W Suwałkach bardzo prężnie działają szkoły dla osób ze spektrum autyzmu, głównie dzięki zaangażowaniu Pani Urszuli Dudy, z którą współpracujemy od początków istnienia Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki. Seanse przyjazne sensorycznie byłyby kolejną inicjatywą w Suwałkach, która poprawiłaby funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu w naszym mieście. Powinniśmy zwracać uwagę na pełną dostępność wszystkich miejsc, z których korzystają mieszkańcy Suwałk - poinformował Piotr Wasilewski, Wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego.


foto: suwalkiplaza.com.pl