Ponad 2 miliony wydano w ubiegłym roku na posiłki dla mieszkańców Suwałk. Z pomocy skorzystało ponad 2300 osób.

Posiłki otrzymało 218 dzieci w wieku przedszkolnym, 554 uczniów oraz 150 chorych lub niepełnosprawnych dorosłych. Pieniądze na zakup posiłku i żywności przyznano natomiast 1611 osobom. Pomocy udzielono w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Na ten cel wydano prawie 1,8 miliona złotych - 1,4 miliona złotych z budżetu wojewody i 358 tysięcy złotych z budżetu Miasta Suwałki.

Oprócz tego był realizowany Program osłonowy w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2019 - 2023 przyjęty przez Radę Miejską w Suwałkach. Przyjęte działania pozwoliły rodzinom, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, w szczególności: dzieci, uczniowie i rodziny dysfunkcyjne na uzyskanie pomocy w formie gorącego posiłku na zasadach częściowej odpłatności. Pomocy w formie gorącego posiłku udzielono 357 osobom na kwotę ponad 400 tysięcy złotych.