Władze Suwałk zaplanowały zakup i montaż LED-owego napisu Suwałki Arena na budynku nowo wybudowanej hali widowiskowo-sportowej. Na ten cel wygospodarowano 130 tysięcy złotych. Radni klubu Mieszkańcy Suwałk zaproponowali jednak by te pieniądze przekazać na konsultacje lekarskie dla seniorów.

Napis Suwałki Arena w postaci wyciętych liter widnieje już na budynku hali. Zdaniem władz miasta jest on jednak mało widoczny. Ratusz postanowił więc zakupić i zamontować dwumetrowe LED-owe litery. Na ten cel wygospodarowano w budżecie miejskim 130 tysięcy złotych.

Radni ugrupowania "Mieszkańcy Suwałk" podczas dzisiejszej sesji rady miejskiej wyrazili swój sprzeciw, proponując przeznaczenie tych funduszy na konsultacje geriatryczne.

- Uważamy, że zdrowie naszych mieszkańców jest ważniejsze niż LED-owe świecidełka. Nie mamy w Suwałkach poradni geriatrycznej, a potrzeby seniorów są ogromne - powiedziała radna Anna Maria Gawlińska z ugrupowania Mieszkańcy Suwałk.

Wniosek poddano głosowaniu. Większość radnych było przeciwnych przekazaniu pieniędzy na konsultacje geriatryczne - przeciw głosowało 10 radnych ugrupowania "Łączą nas Suwałki" oraz jeden radny "Koalicji Obywatelskiej". Za było 2 radnych ugrupowania "Mieszkańcy Suwałk" oraz 7 radnych "Prawa i Sprawiedliwości". Jeden radny z "Koalicji Obywatelskiej" wstrzymał się od głosu. Oznacza to, że LED-owy napis już niedługo zawiśnie na hali Suwałki Arena.