Zakaz odwiedzin chorych przebywających na oddziałach suwalskiego szpitala wprowadziła dyrekcja placówki.

Dziś (4 marca) Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, w związku z sytuacją epidemiologiczną wprowadził zakaz odwiedzin chorych. Jednocześnie wydano zalecenie, iż w Oddziałach dziecięcych może przebywać jeden opiekun, bez możliwości zmiany.