Nie milknie sprawa związana z remontem ulicy Paca. Do skrzynek pocztowych mieszkańców trafiła ulotka wykonana przez czterech suwalczan oraz list od prezydenta Suwałk. Zdaniem młodych społeczników w piśmie Czesława Renkiewicza znajdują się bezpodstawne oskarżenia w ich kierunku.

Pod koniec lutego czterej młodzi suwalczanie - Piotr Rydzewski, Damian Izbicki, Grzegorz Izbicki i Piotr Wasilewski roznieśli do skrzynek pocztowych mieszkańców ulicy Paca ulotkę z informacją, którzy radni podczas styczniowej sesji rady miejskiej głosowali przeciwko przeniesieniu środków pieniężnych przeznaczonych na remont elewacji ratusza na remont ulicy Paca.

- Radna Anna Gawlińska zaproponowała by pieniądze przeznaczone na zbędny remont suwalskiego ratusza przeznaczyć na bardzo pilny remont ulicy Paca. Niestety nie spotkało się to z zainteresowaniem rady miejskiej oraz prezydenta Czesława Renkiewicza i wniosek ten został odrzucony. Chcąc poinformować mieszkańców o bieżącej sytuacji przygotowaliśmy ulotki, które roznieśliśmy do wszystkich skrzynek pocztowych bloków znajdujących się przy ulicy Paca. Warto wspomnieć, że te ulotki zostały sfinansowane z naszych prywatnych pieniędzy, ponieważ zarzucono nam, że mogły być one sfinansowane przez różne inne instytucje - poinformował Damian Izbicki.

Gdy do suwalskiego ratusza wpłynęła informacja o tym, że takie ulotki trafiły do skrzynek pocztowych, prezydent Suwałk wystosował do mieszkańców otwarty list, w którym napisał, że ulica na pewno zostanie wyremontowana.  Prezydent Suwałk zapewnił mieszkańców, że prace na ulicy Paca mają rozpocząć się w 2021 roku. Listy również trafiły do skrzynek pocztowych.

- Wielu mieszkańców zareagowało na ten list dość negatywnie, gdyż doskonale wiedzą jak wygląda sytuacja związana z remontem ulicy Paca. Mieszkańcy doskonale znają obietnice, które powtarzają się od wielu lat - powiedział Piotr Rydzewski.

- W liście pan Czesław Renkiewicz oskarżył nas, że podaliśmy niewłaściwe informacje, wprowadziliśmy mieszkańców w błąd, co nie jest prawdą. Przedstawiliśmy wyniki głosowania na styczniowej sesji rady miejskiej. Pokazaliśmy który radny głosował za tym, żeby był remont ulicy Paca zamiast remontu elewacji ratusza, a który radny głosował przeciwko temu - powiedział Piotr Wasilewski.

Prezydent Suwałk w liście stwierdził również, że ulotki są próbą zbicia kapitału politycznego.

- Niektórzy z nich (Piotr Rydzewski i Piotr Wasilewski) kandydowali w ostatnich wyborach samorządowych do Rady Miejskiej z list Prawa i Sprawiedliwości i wspierali mojego kontrkandydata na stanowisko Prezydenta Miasta z ramienia partii rządzącej. Do Rady Miejskiej wprawdzie nie zostali wybrani, ale za "zasługi" w kampanii wyborczej otrzymali od "swoich" odpowiednie stanowiska w instytucjach państwowych - napisał Prezydent Suwałk w liście do mieszkańców.

Młodzi Suwalczanie uważają, że zostali przez prezydenta Suwałk znieważeni i chcą, aby Czesław Renkiewicz wysłał kolejny list do mieszkańców ulicy Paca, w którym zamieści przeprosiny.

- W związku z tym, że czujemy się znieważeni, złożymy do prezydenta Suwałk pismo przedprocesowe. Chcemy, żeby ta sprawa została zakończona w sposób ugodowy. Apelujemy o to, żeby w ciągu siedmiu dni pan Czesław Renkiewicz do wszystkich osób, do których skierował swój list, wysłał pismo, w którym napisze, że przeprasza nas za to, że nas oskarżył o to, że nasza ulotka jest niezgodna z prawdą i o to, że zajmujemy wysokie stanowiska za zasługi w kampanii wyborczej - powiedział Piotr Wasilewski.

- Razem z Piotrem Rydzewskim jesteśmy w Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem i pełnimy te funkcje społecznie. Piotr Rydzewski został rekomendowany przez jedenaście organizacji pozarządowych. Ja natomiast zostałem wybrany przez siedem młodzieżowych rad gmin z różnych części Polski - dodał Piotr Wasilewski.

Jak poinformował nas kierownik biura prezydenta Suwałk, jak pismo trafi do ratusza, zostanie przeanalizowane. - Będziemy analizować, czego oczekują i czy są ku temu podstawy, by je spełnić - poinformował Kamil Sznel, kierownik biura prezydenta Suwałk.


Ulotka, która trafiła do mieszkańców ulicy Paca:


ulotka 1

ulotka 1

 

List prezydenta Suwałk, który trafił do mieszkańców ulicy Paca:

list 1