W związku z panującą pandemią koronawirusa prezydent Suwałk wprowadza zmiany w funkcjonowaniu suwalskiego Urzędu Miejskiego. Od jutra większość wydziałów nie będzie przyjmować interesantów. Sprawy będzie można załatwiać wyłącznie listownie, telefonicznie lub przez internet.

- W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Urząd Miejski w Suwałkach i instytucje miejskie od poniedziałku (16 marca) wprowadzają ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów. Znacząco ogranicza się działalność urzędu i instytucji, a mieszkańcy załatwiający swoje sprawy będą musieli liczyć się z utrudnieniami i ograniczeniem bezpośredniego dostępu do urzędnika oraz zastosowania odmiennych od dotychczasowych procedur załatwiania spraw - poinformował Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

10 wydziałów suwalskiego ratusza nie będzie przyjmować interesantów. Sprawy załatwiać będzie można wyłącznie korespondencyjnie, telefonicznie lub środkami łączności elektronicznej.

W przypadku wyższej konieczności interesanci przyjmowani będą w Urzędzie Stanu Cywilnego, Wydziale Spraw Obywatelskich, Wydziale Komunikacji i Wydziale Spraw Społecznych.

 

Wykaz wydziałów Urzędu Miejskiego w Suwałkach zamkniętych do bezpośredniego dostępu (obsługa w tych wydziałach nie będzie przyjmowała interesantów) załatwiające sprawy wyłącznie korespondencyjnie, telefonicznie lub środkami łączności elektronicznej:
· Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej (tel.87 562 81 84), agp@um.suwalki.pl
· Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (tel.87 562 81 43), geo@um.suwalki.pl
· Wydział Podatków i Opłat (tel.87 562 82 52), po@um.suwalki.pl
· Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (tel.87 562 82 07), osgk@um.suwalki.pl
· Wydział Oświaty i Wychowania (tel.87 563 57 18), ows@um.suwalki.pl
· Wydział Spraw Obywatelskich (87 562 81 23), wso@um.suwalki.pl – działalność gospodarcza
· Wydział Kultury i Sportu (tel. 87 563 56 12), ktp@um.suwalki.pl
· Biuro Konserwatora Zabytków (tel. 87 563 56 15), mkz@um.suwalki.pl
· Miejski Rzecznik Konsumentów (tel. 87 562 82 08), mrzk@um.suwalki.pl
· Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych (tel. 87 562 82 01), aszyszko@um.suwalki.pl

Wykaz wydziałów Urzędu warunkowo obsługujących interesantów (tylko w sytuacjach wyższej konieczności):
· Urząd Stanu Cywilnego (tel. 87 562 80 16), usc@um.suwalki.pl – rejestracja zgonów i urodzeń
po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu i godzin, śluby tylko planowe z ograniczeniem liczebności gości do max. 8 osób.
· Wydział Spraw Obywatelskich (tel.87 562 81 23), wso@um.suwalki.pl – np. dowody osobiste i ewidencja ludności.
· Wydział Komunikacji (tel.87 562 80 49), wk@um.suwalki.pl – np. rejestracja pojazdów, wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.
· Wydział Spraw Społecznych (tel.87 563 56 02), zps@um.suwalki.pl - sprawy opieki nad osobami niesamodzielnymi.