Każdego dnia suwalscy policjanci wspierając służby sanitarne sprawdzają, czy osoby zakwalifikowane do kwarantanny respektują ciążący na nich obowiązek. Liczba osób, które powinny przebywać w wyznaczonym miejscu z dnia na dzień rośnie. Aktualnie w powiecie suwalskim na kwarantannie przebywa 260 osób.

- Mundurowi przynajmniej raz na dobę sprawdzają, czy osoby wskazane przez inspektora sanitarnego stosują się do zasad kwarantanny i pozostają w miejscu odizolowania. Aktualnie w sprawdzeniu pomagają nam suwalscy strażnicy miejscy. Przypominamy, że osoby sprawdzające poprawność warunków kwarantanny są zawsze umundurowane, a kontrole odbywają się pośrednio poprzez połączenie telefoniczne - poinformowała podkom. Eliza Sawko, oficer prasowy suwalskiej policji.

W trakcie kontroli mundurowi pytają o stan zdrowia oraz ewentualne potrzeby osób objętych kwarantanną. Informacje te niezwłocznie są przesyłane do właściwych służb.

Jak poinformowała nas Elżbieta Bednarko, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach, dotąd w Suwałkach i powiecie suwalskim nie odnotowano łamania zasad kwarantanny.