Prezydent Suwałk wprowadził kolejne ograniczenia związane z koronawirusem.

- Na mocy rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku podjąłem decyzję o zamknięciu placów zabaw, siłowni, skateparków, boisk itp. będących w zarzadzaniu przez podległe mi jednostki - poinformował Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Informacje o czasowym wyłączeniu z użytkowania zamieszczone zostały przy wejściach i na tablicach informacyjnych.