Władze Suwałk wprowadziły nowy wzór tablic z nazwą ulicy, placu, ronda, skweru lub parku. Nowe tablice nie będą zawierały herbu Suwałk.

To już druga zmiana wzoru tablicy w ostatnim czasie. 16 sierpnia ubiegłego roku prezydent Suwałk wprowadził wzór z poprawionym herbem miasta, który nie miał charakterystycznego "dzióbka". 


W marcu władze Suwałk ponownie zdecydowały się na skorygowanie wzoru tablicy. Jak poinformował nas Tomasz Drejer, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni, zmiana wzoru tablicy podyktowana jest trwającymi pracami nad zmianą herbu oraz technicznymi zmianami umożliwiającymi większej liczbie oferentów udział w przetargu na dostawę tablic, co znacząco wpłynie na obniżenie kosztów.

Z uwagi na trwające prace związane ze zmianą herbu miasta zdecydowano o usunięciu herbu z nowego wzoru tablic.