Zmarł Andrzej Strumiłło. Wczoraj profesor źle się poczuł i trafił do szpitala. Dziś (9 kwietnia) około godziny 5:00 mimo reanimacji zmarł.

Andrzej Strumiłło urodził się 23 października 1927 roku w Wilnie. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi pod kierunkiem Władysława Strzemińskiego, a także na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w roku 1950 uzyskał dyplom. W latach 1949-1953 był asystentem na obu uczelniach. Był profesorem kontraktowym krakowskiej ASP w latach 1977-1980, a w roku akademickim 1987/88 - wykładowcą suwalskiej filii Akademii Teologii Katolickiej. W latach 1982-1984 przebywał w Nowym Jorku, gdzie w wyniku wygranego konkursu piastował stanowisko kierownika pracowni graficznej przy sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych, lecz nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu i powrócił do Polski, gdzie osiadł na stałe nad Czarną Hańczą. W 1977 roku zainicjował Spotkania Sztuka-Środowisko w Wigrach.

W grudniu 2008 w Suwałkach została otworzona galeria artysty. W pięciu halach wystawienniczych zgromadzone zostały prace Andrzeja Strumiłły z zakresu malarstwa, rzeźby, fotografii i rysunku oraz część kolekcji azjatyckiej.

Za swoje dokonania został uhonorowany Złotym Medalem Gloria Artis. W 2001 roku został uhonorowany tytułem "Zasłużony dla Miasta Suwałk", a rok później - "Honorowy Obywatel Miasta Suwałk".