Karę administracyjną w wysokości 15 tysięcy złotych nałożoną przez Inspektora Sanitarnego będą musieli zapłacić suwalczanie, którzy złamali zasady kwarantanny. Podczas wielokrotnych kontroli przestrzegania 14-dniowej kwarantanny mundurowi ani razu nie zastali 33 i 30-latka w domach. Dodatkowo policjanci prowadzą w tych sprawach postępowania o wykroczenie.

Policjanci codziennie sprawdzają, czy osoby objęte kwarantanną stosują się do nakazu przebywania w określonym miejscu. Najczęściej kwarantanna odbywa się w miejscu zamieszkania. Policjanci kontrolują, czy dana osoba przebywa w domu. Pytają również o stan zdrowia oraz bieżące potrzeby. Z takiego sprawdzenia sporządzana jest później dokumentacja. Zebrane informacje trafiają następnie do służb sanitarnych.

Podczas dwóch z takich kontroli, które miały miejsce w Suwałkach, policjanci nie zastali w mieszkaniach objętych kwarantanną mężczyzn. Kolejne dni kontroli 33 i 30-latka także nie przyniosły efektu. Dodatkowo suwalczanie nie odbierali telefonów od próbujących się z nimi skontaktować funkcjonariuszy policji.

W tej sprawie policjanci prowadzą postępowania o wykroczenia nieprzestrzegania nakazów i zakazów. O sytuacji zostały też powiadomione służby sanitarne. Inspektor Sanitarny nałożył na mężczyzn grzywny w formie decyzji administracyjnej w kwocie 15 tysięcy złotych.