Msza święta w konkatedrze pod wezwaniem świętego Aleksandra oraz złożenie kwiatów pod Dębem Wolności w Parku Konstytucji 3 Maja. Każdego roku święto te w Suwałkach miało wyjątkowy uroczysty charakter. Z uwagi na pandemię tzw. koronawirusa i wprowadzone obostrzenia w Suwałkach jak w i całym kraju uroczystości trzeciomajowe ograniczono do symbolicznych akcentów.

Kwiaty pod Dębem Wolności złożyli: Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Czesław Renkiewicz Prezydent Suwałk, Zdzisław Przełomiec, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz przedstawiciele miejscowego oddziału Piłsudczyków.

Wartę honorową podczas obchodów wystawiła Ochotnicza Straż Pożarna w Suwałkach.

Obchodzone dziś święto upamiętnia wydarzenie sprzed 229 lat, kiedy to 3 maja Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów uchwalił pierwszą w Europie i drugą, po amerykańskiej, na świecie, spisaną konstytucję. Ustawa Rządowa regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jej zapisy usuwały ówczesne wady systemu politycznego państwa, opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej.

Świętowanie uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji ma istotne znaczenie w budowaniu poczucia wspólnoty państwowej i narodowej. Ci którzy przygotowali tekst Konstytucji 3 Maja i ją poparli mieli świadomość, że dokonują rzeczy wielkiej i koniecznej.

Konstytucja majowa uwzględniała poglądy oświeceniowe na nowoczesne państwo. Likwidowała instrumenty dające możliwość ingerencji ościennych państw w sprawy Rzeczpospolitej jak wolna elekcja czy liberum veto. Wprowadzała monteskiuszowską zasadę trójpodziału władzy. Precyzowała kompetencje organów władzy. Podkreślała źródło władzy - wolę narodu.

obchody 3 maja suwałki 2020

obchody 3 maja suwałki 2020

obchody 3 maja suwałki 2020

obchody 3 maja suwałki 2020

obchody 3 maja suwałki 2020

obchody 3 maja suwałki 2020

obchody 3 maja suwałki 2020

obchody 3 maja suwałki 2020

obchody 3 maja suwałki 2020

obchody 3 maja suwałki 2020

obchody 3 maja suwałki 2020

obchody 3 maja suwałki 2020

obchody 3 maja suwałki 2020

obchody 3 maja suwałki 2020

obchody 3 maja suwałki 2020

obchody 3 maja suwałki 2020

obchody 3 maja suwałki 2020

obchody 3 maja suwałki 2020