12 maja zostaną otwarte niektóra przedszkola w Suwałkach. Będą w nich sprawowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze bez zajęć edukacyjnych.

 

 

- W związku z przyzwoleniem otwarcia żłobków i przedszkoli od razu podjęliśmy działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, rodzicom i pracownikom tych jednostek - informuje Ewa Sidorek, zastępca Prezydenta Suwałk. - Praca miejskich żłobków i przedszkoli będzie zorganizowana zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego - dodaje Ewa Sidorek.

Żłobek Miejski w Suwałkach rozpocznie pracę 11 maja, a niektóre przedszkola 12 maja. Kolejne placówki będą otwierane w późniejszych terminach z uwagi na prowadzone w nich prace termomodernizacyjne. Zgodnie z przepisami w przedszkolach mogłoby być 625 dzieci, w Żłobku Miejskim - 97.

Poprzez przeprowadzone rozpoznanie ustalono, że 311 rodziców deklaruje, że chce oddać dziecko pod opiekę w przedszkolu. W żłobku ta liczba nie jest jeszcze ustalona.

Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram otwarcia placówek.

* przy założeniu że w innej jednostce
Przeniesienie: P4 do P2, P7 do P5, P8 do SP10.