Prezydent Suwałk stanowczo dementuje informacje zawarte w interpelacji radnego na temat rzekomych planów likwidacji lub przekazania w ręce organizacji pozarządowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ulicy Przytorowej.

- Informacja obiegła nasze miasto po interpelacji jednego z radnych. Traktuje to jako niemiłą plotkę, którą teraz trzeba dementować. Niestety ta interpelacja zasiała niepotrzebne niepokoje wśród Rady Pedagogicznej, dzieci i rodziców - informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. - Deklaruję, że dopóki jestem prezydentem Suwałk na pewno nie dojdzie do likwidacji tej jednostki. Nie przeszło mi to przez myśl nawet przez chwilę. Z całą stanowczością dementuje taką informację. Nie planuję również przekazania placówki w ręce organizacji pozarządowej - stanowczo podkreśla prezydent Suwałk.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy to jedna z najważniejszych placówek oświatowych w Suwałkach wykonująca ważną misję - opiekę i naukę wśród dzieci niepełnosprawnych. Osoby tam pracujące wykonują bardzo istotoną pracę. Jednostka ta stanowi również kluczowe wsparcie dla wielu suwalskich rodziców.

Warto też podkreślić, że w placówce utrzymana będzie w przyszłym roku szkolnym identyczna liczba oddziałów jak obecnie. Są w nim nawet jeszcze wolne miejsca dla dzieci.

W roku szkolnym 2019/2020 liczba oddziałów wynosiła 39 w tym 7 przedszkolnych i 4 internackie. Liczba uczniów to 182 osoby i 15 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim realizujących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Zajęcia realizuje 107 nauczycieli.

Na rok szkolny 2020/2021 placówka ma zatwierdzone także 39 oddziałów, w tym 6 przedszkolnych i 3 internackie. Pracę znajdzie tam 106 nauczycielu. Warto też podać ważną informację. W chwili obecnej Ośrodek ma zgłoszonych 161 dzieci i 13 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim realizujących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Ośrodek dysponuje wolnymi miejscami na przyszły rok szkolny: w przedszkolu -6 miejsc, w szkole podstawowej-18 miejsc, szkoła przyspasabiająca do pracy-6 miejsc, branżowa szkoła I stopnia-18 miejsc i internat- 3 miejsca.

Miasto Suwałki nie oszczędza na osobach niepełnosprawnych. Inwestuje w bazę, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, ale też w kapitał ludzki - nauczycieli, przeznaczając środki na doskonalenie nauczycieli i zwiększone środki na wynagrodzenia nauczycieli. W Ośrodku zatrudnionych jest obecnie 145 pracowników (107 nauczycieli i 38 pracowników administracji i obsługi). Środki finansowe na funkcjonowanie w 2020r. tego Ośrodka wynoszą 11 168 426,00 zł i w stosunku do 2018 roku wzrosły o 983 497,00 zł tj. 9,66 %. Miasto Suwałki przyznaje dodatkowe godziny uczniom, tworzy dodatkowe etaty, zachęca i pomaga w pozyskiwaniu funduszy m.in. z MKRPA, reaguje na bieżąco na potrzeby.