Po ponad dwumiesięcznej przerwie wywołanej stanem epidemicznym, prezydent Suwałk wraz ze swoimi zastępcami wznawiają przyjmowanie interesantów.

Przyjęcie mieszkańców Suwałk przez prezydenta i zastępców w sprawach skarg i wniosków realizowane będzie tak jak wcześniej, czyli w każdy wtorek w godzinach 14.00 - 16.00 po uprzedniej rejestracji.

Rejestrację lub zgłoszenie przyjęcia interesanta w sprawie skarg i wniosków można dokonać osobiście w sekretariaci prezydenta w pokoju nr 102, telefonicznie pod numerem (87) 562 81 02 lub elektronicznie pod adresem sekretariat@um.suwalki.pl.

Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy lub przyjęcia w wyznaczonym dniu są niemożliwe, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym w godzinach 14:00 - 16.00.

Przyjęcie interesantów przez Czesława Renkiewicza prezydenta Suwałk i zastępcę Łukasza Kurzynę odbywać się będzie w pokoju 101 w Urzędzie Miasta przy ulicy Mickiewicza 1. Przyjęcie interesantów przez zastępcę Ewę Sidorek odbywać się będzie Urzędzie Miasta przy ulicy Noniewicza 71A w pokoju 109.

Spotkania odbywać się będą z zachowaniem niżej wskazanych zasad obsługi i zachowania rygorów sanitarnych:

  • osoby wchodzące do urzędu zobowiązane są do zakrywania ust i nosa (maseczką, szalikiem, apaszką, itp.), dezynfekcji rąk lub używania rękawiczek jednorazowych,
  • prezydent i jego zastępcy również zobowiązują się do noszenia maseczki lub przyłbicy ochronnej, częstej dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych,
  • interesanci będą przyjmowani przez prezydenta Suwałk i jego zastępców pojedynczo. Osoby oczekujące na korytarzu powinny zachowywać bezpieczne odległości min. 1,5 metra.
  • jeżeli osoba wykazuje ewidentne objawy choroby prezydent Suwałk oraz jego zastępcy mają prawo odmówić obsługi i poprosić petenta o załatwienie sprawy drogą korespondencyjną lub elektroniczną,
  • jeżeli spawa pozwala na załatwienie jej drogą elektroniczną lub korespondencyjną należy w pierwszej kolejności korzystać z takiego rozwiązania,