Zarząd Dróg i Zieleni zamówił 940 tablic, które zastąpią stare oraz pojawią się przy nowych ulicach. Wymiana jest związana ze zmianą wzoru tablicy.

Przetarg na dostawę jednostronnych i dwustronnych tablic z nazwami ulic, placu, ronda, skweru lub parku Zarząd Dróg i Zieleni ogłosił pod koniec kwietnia. Swoje oferty złożyło sześć firm. Oferta z najwyższą ceną opiewała na kwotę 175.767 złotych. Najniższą cenę zaoferowała spółka TIOMAN, która za wykonanie i dostarczenie 940 tablic zaproponowała kwotę 108.663 złote i to jej ofertę w połowie maja wybrał suwalski Zarząd Dróg i Zieleni.

Przypominamy, iż tablice będą wymieniane, gdyż część z nich zawiera nieaktualny wzór herbu z charakterystycznym "dzióbkiem" a pozostałe zawierają herb, który obecnie jest w trakcie zmiany. Z uwagi na fakt, iż nadal nie ma uchwalonego nowego wzoru herbu, władze Suwałk zdecydowały o wprowadzeniu wzoru tablicy bez herbu miasta.