W połowie kwietnia władze Suwałk w ramach szukania oszczędności zdecydowały o wyłączaniu po godzinie 23:00 latarni, przy niektórych ulicach, skwerach, boiskach, parkingach i bulwarach. O to, jakie przynosi to oszczędności, zapytaliśmy dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach. 

- Do chwili obecnej nie mamy wszystkich faktur z punktów pomiarowo-rozliczeniowych poboru energii elektrycznej, w związku z czym nie jesteśmy w stanie podać konkretnej kwoty oszczędności, jakie przyniosło wyłączenie części oświetlenia w porze nocnej po godzinie 23:00. Szacuję, że oczekiwane oszczędności do chwili obecnej nie przekroczą kwoty 10 tysięcy złotych - poinformował Tomasz Drejer, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.


Przypominamy, że latarnie wyłączane są w następujących miejscach:

1)      Boisko przy ul. Wileńskiej
2)      Park przy dworcu Kolejowym PKP - niskie oprawy parkowe
3)      Park przy ul. Putry
4)      Park za Aquaparkiem
5)      ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego - oświetlenie parkowe przy DPS Kalina
6)      Parking przy Suwałki Arena
7)      Bulwary nad zalewem i rzeką Czarna Hańcza od ul. Bakałarzewskiej do 1- go Maja  15-04
8)      Bulwary nad rzeką Czarna Hańcz od ul. Bakałarzewskiej do Łaźni 16-04
9)      Boisko przy ul. Jagiełły 48 
10)   ul. Innowacyjna
11)   ul. Walerego Romana
12)   ul. Utrata od ul. Aleksandry Piłsudskiej do przejazdu kolejowego
13)   ul. Staniszewskiego
14)   ul. Reja - odcinek zamiejski - od cmentarza do granic miasta
15)   ul. Raczkowska (strefa ekonomiczna) na odcinku od przejazdu kolejowego do granic miasta
16)   ul. Północna od ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego do granic miasta
17)   ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego
18)   ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego od ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w kierunku ogródków działkowych
19)   ul. Armii Krajowej na odcinku od Reja do Pułaskiego
20)   ul. Sikorskiego od Grunwaldzkiej do granic miasta
21)   ul. Zastawie od ul. Powstańców Wielkopolskich w kierunku granic miasta
22)   ul. Grunwaldzka od Bakałarzewskiej do Powstańców Wielkopolskich
23)   ul. Bakałarzewska od ul. Grunwaldzkiej w kierunku granic miasta
24)   ul. Sejneńska od torów do granic miasta
25)   ul. Piaskowa
26)   ul. Leśna z wyłączeniem ul.Wojska Polskiego i dublera pomiędzy Krakowską i Wojska Polskiego
27)   ul. Aleksandry Piłsudskiej