Radny Jarosław Kowalewski zwrócił się do prezydenta Suwałk z interpelacją w sprawie przywrócenia w mieście koordynacji sygnalizacji świetlnych, potocznie zwanej „zieloną falą" oraz możliwości korzystania z przycisków zmiany sygnalizacji świetlnej przy miejskich skrzyżowaniach drogowych. Miałoby to związek ze stopniowym znoszeniem obostrzeń związanych z pandemią wirusa COVID-19 i przywracaniem funkcjonowania społecznego.

- Przywrócenie wyżej opisanych rozwiązań umożliwi lepsze wykorzystanie przepustowości skrzyżowań, poprawę płynności ruchu, zmniejszenie zużycia paliw płynnych, a tym samym - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Jest to niezwykle istotne ze społecznego i zdrowotnego punktu widzenia. Każdego dnia tysiące mieszkańców Suwałk przemieszcza się do i z pracy. Niedokończone inwestycje drogowe nie poprawiają trudnej sytuacji komunikacyjnej, a proponowane rozwiązanie uczyni to niemalże natychmiast - poinformował Jarosław Kowalewski, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość.